Kredyt na mieszkanie przy rozdzielności majątkowej – co trzeba wiedzieć?

W Polsce, małżonkowie mają do wyboru trzy reżimy majątkowe: wspólność majątkową, rozdzielność majątkową i rozdzielność majątkową z wyłączeniem nabytków. Wśród nich rozdzielność majątkowa jest często wybierana, by zabezpieczyć się przed ewentualnymi długami drugiej strony. Ale jak ten wybór wpływa na zdolność kredytową i sam proces ubiegania się o kredyt hipoteczny?

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa oznacza, że majątek nabyty przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa nie jest wspólny, a jedynie jego indywidualną własnością. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zaciągania zobowiązań, gdyż drugi małżonek nie jest odpowiedzialny za długi drugiej strony.

Jednakże, warto zaznaczyć, że rozdzielność majątkowa nie działa wstecz, co oznacza, że dotyczy tylko majątku zgromadzonego po ustaniu wspólności majątkowej. Aby ustalić rozdzielność majątkową, konieczne jest sporządzenie umowy notarialnej między małżonkami. Umowa ta ustala zakres rozdzielności majątkowej oraz określa prawa i obowiązki obu stron.

Zdolność kredytowa przy rozdzielności majątkowej

Indywidualna zdolność kredytowa – jeśli małżonek decyduje się na zaciągnięcie kredytu samodzielnie, bank ocenia jedynie jego zdolność kredytową. Dochody i zobowiązania drugiego małżonka nie są wtedy brane pod uwagę.

Wspólny kredyt – jeżeli oboje małżonków decydują się na wspólny kredyt, bank będzie oceniał zdolność kredytową obu stron. W tym przypadku rozdzielność majątkowa nie ma wpływu na ocenę zdolności, chyba że jedna ze stron posiada duże zobowiązania, które mogą wpłynąć na zdolność kredytową pary.

Formalności związane z kredytem

W przypadku rozdzielności majątkowej, jeśli nieruchomość jest kupowana na jedną osobę, to tylko ona będzie figurowała jako kredytobiorca (o ile nie zdecyduje się na wspólny kredyt). Jeśli jednak nieruchomość ma być zakupiona na obie osoby, oboje będą musieli spełnić wymagania stawiane przez bank, niezależnie od formy małżeńskiej.

W takim przypadku obie osoby będą musiały dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające zarobki, historię kredytową oraz udokumentować źródło środków na wkład własny. Bank przeprowadzi również analizę zdolności kredytowej zarówno dla jednej osoby, jak i dla obojga kredytobiorców. Warto pamiętać, że jeśli kredytobiorcy posiadają inne zobowiązania, mogą one wpłynąć na możliwość uzyskania kredytu lub jego wysokość. Bank może również wymagać ubezpieczenia nieruchomości jako dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

Wnioski

Decyzja o przyjęciu rozdzielności majątkowej może być korzystna dla małżonków chcących zabezpieczyć się przed długami partnera. Jeśli chodzi o zdolność kredytową, rozdzielność majątkowa ma wpływ głównie wtedy, gdy jeden z małżonków chce zaciągnąć kredyt samodzielnie. Kluczowe jest, aby przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz konsultować się z doradcą kredytowym.

Zostaw komentarz