Odrzucenie spadku i odrzucenie spadku przez małoletniego

Zdarza się, że gdy umiera członek bliższej lub dalszej rodziny, o którym wiemy, że miał długi, zastanawiamy się, jak uniknąć płacenia cudzych zobowiązań. Odrzucenie spadku jest w takich okolicznościach jedyną słuszną decyzją i tylko dzięki temu wedle prawa nie jesteśmy zmuszeni do regulowania zadłużeń. Wiele osób nie ma pojęcia, jak odbywa się odrzucenie spadku, zwłaszcza w przypadku małoletnich dzieci.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać jest skierowanie się do urzędu miasta. Odrzucenie spadku nie będzie możliwe, gdy nie posiadamy odpisu aktu zgonu zadłużonej osoby. Aby uzyskać taki dokument należy uiścić opłatę oraz przedstawić ( jeśli posiadamy) pismo z sądu informujące o odrzuceniu spadku przez innego członka rodziny.

W tym wypadku odpowiedź na pytanie, jak odbywa się odrzucenie spadku jest mniej skomplikowana. Wystarczy z odpisem aktu zgonu udać się do notariusza lub wystąpić z podaniem do sądu, aby odrzucenie spadku zostało prawnie zatwierdzone. Pamiętajmy jednak, że na takie działania mamy ograniczony czas i powinniśmy w przeciągu sześciu miesięcy od daty dowiedzenia się o śmierci, złożyć pismo do sądu lub udać się do notariusza. Warto też mieć na uwadze, że sześć miesięcy nie liczy się od daty śmierci, lecz od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o tym fakcie.

Odrzucenie spadku przez małoletniego następuje zazwyczaj po tym, jak opiekunowie czy rodzice mają prawnie zatwierdzone własne odrzucenie spadku. W przypadku dzieci i młodzieży, które nie ukończyły osiemnastu lat nie ma możliwości odrzucenia spadku u notariusza. Sprawa o odrzucenie spadku przez małoletniego odbywa się w sądzie i dopiero po uzyskaniu zgody możemy ewentualnie sporządzić w kancelarii akt notarialny. Na wystąpienie w imieniu dzieci mamy trzy miesiące od momentu odrzucenia spadku przez nas samych.

Jeżeli nie mamy pieniędzy na notariusza, powinniśmy też mieć świadomość, iż tego typu sprawy odbywające się za pośrednictwem sądu są również płatne. Gdy potrzebujemy pomocy lub informacji o tym, jak odbywa się odrzucenie spadku, możemy skorzystać z bezpłatnych konsultacji, które są prowadzone w większości sądów.

Odrzucenie spadku może uchronić nas przed kłopotami wynikającymi z nałożenia na nas obowiązku uregulowania długów zmarłego. Zdarza się, że wierzyciele szukają spadkobierców nawet wiele lat po śmierci dłużnika, dlatego odpowiedni akt notarialny może w tym wypadku okazać się niezwykle cenny.

Leave a Reply

POMOC EKSPERTA EXPANDERSPRAWDŹ
+