Kredyt w pigułce

Reklamy każdego dnia kuszą nas łatwą gotówką, niskimi ratami, niewielkimi odsetkami… Naiwnie wierzymy, że biorąc kredyt, szybko, łatwo i przyjemnie zyskamy dostęp do gotówki. Wierzymy również, że w taki sam sposób uda nam się ten kredyt spłacić. Nic bardziej mylnego. Wierząc we wszystko, czym kuszą nas reklamy kredytów, możemy łatwo popaść w długi i tzw. spiralę kredytową. Kredyty, które zaciągniemy w podejrzanej firmie lub nieuczciwym banku, mogą stać się dla nas groźną pułapką. Nie oznacza to jednak, że kredytu brać nie można pod żadnym pozorem. Wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba umieć z tego korzystać – to zasada, która obowiązuje także podczas brania kredytu.

Jak zatem wybrać odpowiedni kredyt? Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy jego zaciąganiu? Przede wszystkim nie ufajmy tym instytucjom, które obiecują nam atrakcyjne warunki kredytu i nie wymagają od nas żadnych zaświadczeń. O oferty kredytowe pytajmy w znanych bankach, słynących z uczciwego stosunku do klientów. Warto również przed zadłużeniem się poznać podstawowe informacje dotyczące kredytów – ułatwi nam to rozmowę z pracownikiem banku oraz pomoże nam podjąć decyzję odnośnie tego, jaki chcemy wziąć kredyt i w jaki sposób możemy go spłacać.

Czym właściwie jest kredyt?

Udzielenie kredytu polega na tym, że bank przekazuje klientowi określoną w umowie kwotę. Klient zobowiązuje się w określonym czasie spłacić zaciągnięty kredyt wraz z odsetkami. Po podpisaniu umowy i załatwieniu wszystkich formalności związanych z kredytem, określona kwota trafia do kredytobiorcy.

Kto może uzyskać kredyt?

Mylne jest przekonanie, że kredyt może dostać każdy. Zanim dostaniemy potrzebną nam kwotę na konto, musimy wykazać tzw. zdolność kredytową. Zanim bank przekaże nam pieniądze, szczegółowo sprawdzi naszą sytuację finansową. Dlaczego? Bank powierzając nam pieniądze musi mieć gwarancję, że otrzymaną kwotę będziemy w stanie spłacić w określonym terminie wraz z należnymi odsetkami. Aby sprawdzić naszą zdolność kredytową (oblicz zdolność kredytową online) pracownik banku może prosić nas o pokazanie takich dokumentów lub zaświadczeń, jak np.:

– oświadczenie o aktualnych zarobkach i posiadanym majątku,
– informacje o zaciągniętych zobowiązaniach (np. o innych kredytach zaciągniętych przez nas),
– orientacyjne podanie wydatków stałych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem kredytobiorcy oraz jego rodziny.

Od tego, jaką mamy zdolność kredytową zależy to, czy otrzymamy pożyczkę oraz jaka będzie jej wysokość.

Zabezpieczenia kredytów

Bank, udzielając kredytu, żąda zabezpieczeń, co ma zapewnić spłatę kredytu. Im lepiej zabezpieczony jest kredyt, tym mniejsze opłaty związane z jego zaciągnięciem. Najpopularniejsze formy zabezpieczenia kredytów to:

– poręczenie, czyli gwarancja udzielona przez osobę trzecią, która zobowiązuje się do spłaty kredytu w sytuacji, gdy kredytobiorca nie będzie miał takiej możliwości,
– ubezpieczenie kredytu – w sytuacji gdy nasz kredyt jest ubezpieczony, a my nie jesteśmy w stanie go spłacić, należności wobec banku reguluje zakład ubezpieczeń,
– weksel in blanco
– hipoteka i zastaw rejestrowy

Leave a Reply

POMOC EKSPERTA EXPANDERSPRAWDŹ
+