Czym jest informacja gospodarcza i kredytowa?

Informacja Kredytowa to wszelkie dane na temat naszych kredytów, rachunków bankowych, wnioskach kredytowych, wszelkich dokumentach jakie składamy w banku. Dane takie są przekazywane do Biura Informacji Kredytowej przez banki i tylko przez nie mogą być wykorzystywane. Wszelkie działania pod tym względem reguluje Prawo bankowe. Znajdują się tutaj zarówno pozytywne opinie o klientach jak i te negatywne, ma to na celu zmniejszenie ryzyka na jakie są narażone instytucje finansowe w związku z udzielaniem pożyczek. Do tego typu danych nie ma wglądu każdy, ponieważ są one objęte tajemnicą bankową.

Jest jeszcze jeden typ wymiany informacji między instytucjami, i jest to tak zwana Informacja Gospodarcza. W tym przypadku są to wszelkie dane na temat konsumentów przekazywane przez różnych usługodawców, na przykład firmy energetyczne, telekomunikacyjne, przewoźników czy też spółdzielnie mieszkaniowe. Są one gromadzone i przechowywane w Biurze Informacji Gospodarczej. Są to informacje związane głównie z zaległościami w płatnościach dokonywanych na rzecz konkretnej jednostki. W Polsce funkcjonują trzy tego typu biura i są to Krajowy Rejestr Długów, InfoMonitor oraz Europejski Rejestr Informacji Finansowej. W przypadku konsumenta tego typu informacje dotyczą zaległości powyżej dwustu złotych, natomiast w przypadku przedsiębiorstw powyżej pięciuset złotych. Banki także mogą korzystać z informacji zawartych w Biurze Informacji Gospodarczej, w związku z czym może być taka sytuacja, że nie otrzymamy kredytu, ponieważ mamy zaległości w spłacie, na przykład rachunku telefonicznego.

Każda osoba może raz na pół roku sprawdzić bezpłatnie dane jakie posiadają o niej oba rejestry, trzeba tylko odpowiednio wcześnie złożyć wniosek.

Leave a Reply

POMOC EKSPERTA EXPANDERSPRAWDŹ
+