Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Gdy chcemy kupić mieszkanie czy też dom deweloper ma obowiązek spełnić pewne warunki, aby nas odpowiednio zabezpieczyć. Jednym z takich zabezpieczeń jest fakt, że należności za nieruchomość nie przekazujemy mu osobiście do ręki. Według prawa ma on nam zapewnić jedno z kilku zabezpieczeń. Takim właśnie zabezpieczeniem może być tak zwany mieszkaniowy rachunek powierniczy. Są dwa rodzaje takiego rachunku, otwarty oraz zamknięty. Przeznaczone są do tego aby zbierać na nich kapitał związany z budową domu bądź mieszkania (sprawdź oferty deweloperów na parkitka.com.pl). Właścicielem obu takich rachunków jest deweloper, na oba też pieniądze wpłaca nabywca nieruchomości, różnica polega na formie wypłacenia ich. W przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego kapitał taki można wypłacić za jednym razem po przeniesieniu praw własności lokalu na jego nabywcę, zaś w przypadku zamkniętego rachunku wypłata taka może nastąpić zgodnie z odpowiednim harmonogramem.

W obu przypadkach deweloper powinien zawrzeć umowę z bankiem związaną z otwarciem takiego rachunku. Bank nadzoruje prowadzenie tego rachunku przez cały czas trwania umowy, a jakiekolwiek zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą nabywcy nieruchomości. Deweloper może dysponować środkami zebranymi na rachunku tylko i wyłącznie w celach związanych z budową mieszkania czy też domu, on również ponosi wszelkie koszty związane z prowadzeniem rachunku. Umowę związaną z mieszkaniowym rachunkiem powierniczym może wypowiedzieć tylko i wyłącznie bank, pod warunkiem, że ma ku temu ważne powody. Gdy tak się stanie deweloper jest zobowiązany zawrzeć nową umowę z bankiem w ciągu sześćdziesięciu dni.

Leave a Reply

POMOC EKSPERTA EXPANDERSPRAWDŹ
+