Kredyty studenckie jako alternatywne źródło dochodu młodych studentów

Co roku setki studentów rozpoczynając lub kontynuując studia na polskich uczelniach wyższych zastanawia się jak powiązać koniec z końcem. Rozważania swoje kierują w stronę prac dorywczych, większej pomocy ze strony rodziców, możliwości przyznania stypendia socjalnego lub nagrody naukowej rektora. Wiele zdolnej i bardzo mądrej młodzieży zmuszona jest do rezygnacji ze studiów, z bardzo prostego i prozaicznego powodu – braku pieniędzy. Czy istnieje jakiś racjonalny sposób rozwiązania tego problemu? Tak! Oczywiście, każdy problem można racjonalnie rozwiązać. Jednym z wielu rozwiązań jest kredyt studencki. Wielu słysząc takie stwierdzenie mogło by powiedzieć, że przecież żaden bank nie udzieli kredytu studentowi, zwłaszcza takiemu który nie podejmuje żadnej pracy. Oto kilka najważniejszych informacji, dotyczących kredytu studenckiego: kredyt studencki dotyczy każdego z uczniów uczelni wyższych zarówno dla studentów stacjonarnych, niestacjonarnych a także doktorantów. Co miesiąc na konto młodego człowieka, wpływa ok 600 zł, których przeznaczenia student nie musi nikomu tłumaczyć. Największym atutem tego kredytu jest fakt, że jego spłaty rozpoczynają się dopiero 2 lata po zakończeniu studiów. Kolejnymi plusami, o których nie można zapomnieć jest niskie oprocentowanie tego rodzaju kredytu, sięga ono tylko połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Czas trwania spłaty kredytu jest również jego dużym plusem wynosi on dwukrotny czas pobierania kolejnych „wypłat”. Jednak to nie wszystko, Narodowy Bank Polski umarza 20% kredytu, dla najlepszych studentów. W przypadku trudnej sytuacji finansowej po ukończeniu studiów, można się starać o czasowe zawieszenie spłat. Czy po wymienieniu tych wszystkich plusów kredytów studenckich, można nadal sądzić, że jedynym sposobem dodatkowych pieniędzy dla studenta jest dorywcza praca, która jest bardzo absorbująca i pochłaniająca wiele czasu, który powinien być przeznaczony na naukę lub wypoczynek? Absolutnie nie, zawsze można próbować zdobywać środki na cele naukowe w inny alternatywny sposób, wystarczy jedynie odrobina dobrej woli oraz zdobycia informacji, która pozwoli rozwinąć skrzydła młodemu człowiekowi. Ważne jest, aby pamiętać, że termin na złożenie wniosku o kredyt studencki jest ściśle określony – zazwyczaj określony na połowę listopada (więcej informacji uzyskać można u doradców finansowych na doradcy.co.pl). Po przekroczeniu tego terminu, możliwość ta całkiem zanika aż do momentu kolejnego roku, w którym rozpoczyna się kolejny „nabór” chętnych do udzielenia kredytu studenckiego.

Leave a Reply

POMOC EKSPERTA EXPANDERSPRAWDŹ
+