Wysokość kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to forma kredytowania, która z reguły przeznaczona jest dla młodych małżeństw pragnących wybudować, bądź kupić swój dom. Kredyt ten jest o tyle pomocny, że w obecnej sytuacji jaka mamy okazje obserwować w Polsce i na Świecie mało kto ma pieniądze na to by wybudować dom, czy kupić mieszkanie z własnych środków. Oczywiście dom wybudowany za pieniądze z kredytu również jest budowany z pieniędzy kredytobiorcy, który jest zobowiązany spłacić kredyt z nadwyżką. Bank jest jednak o tyle pomocny, że pozwala na to aby młode małżeństwa już mieszkały w swoich gniazdkach i z upływem czasu spłacały soje cztery ściany. Jest to sytuacja o tyle komfortowa, że młodzi ludzie, którzy już nie maja gdzie mieszkać mogą sobie pozwolić na inwestycje budowy, czy zakupu domu na którą musieliby i tak oszczędzać trzydzieści lat, ale przynajmniej mają gdzie mieszkać. Zwykle wysokość takiego kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Bank rozpatruje jakie zabezpieczenie finansowe, w postaci miesięcznych dochodów posiada kredytobiorca i na tej podstawie decyduje o wysokości zadłużenia. Zwykle wysokość takiego kredytu to osiemdziesiąt procent wartości całej inwestycji. Istnieją również takie oferty bankowe gdzie instytucje bankowe zgadzają się na udzielanie kredytów w wysokości stu procent wartości inwestycji. W takiej sytuacji, kiedy kredytobiorca nie posiada wkładu własnego i oczekuje uzyskania kredytu w wysokości stu procent wartości nieruchomości wtedy bank wymaga aby osoba starająca się o taką pożyczkę doubezpieczyła brakujący wkład własny. Zabezpieczeniem dla tego rodzaju kredytu zawsze jest hipoteka. Zdecydowana większość instytucji bankowych oczekuje by wartość hipoteki była wyższa od wartości kredytu i możliwych kosztów postępowania. Nie każdy może zatem liczyć na taką sama wysokość kredytową. Zarówno wielkość kredytu jak i jego warunki zwykle zależą od wielu czynników.

Leave a Reply

POMOC EKSPERTA EXPANDERSPRAWDŹ
+