Jakie prawa przysługują nam zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim?

Umowa o kredycie konsumenckim powinna być czytelna i jednoznaczna. Dane zawarte w takiej umowie powinny się zgadzać z tymi, które otrzymaliśmy w formularzu informacyjnym. Wszelkiego rodzaju postanowienia powinny być wskazane w treści umowy, a nie w warunkach ogólnych czy też jakimkolwiek regulaminie. Musi ona także uwzględniać wszelkie uprawnienia klienta przewidziane w ustawie.

Konsument może odstąpić od umowy w ciągu czternastu dni, powinien również przy podpisywaniu jej otrzymać wzór oświadczenia do tego celu. Zerwanie umowy nie wiąże się z żadnymi kosztami, poza odsetkami za czas pomiędzy wypłatą a zwrotem kwoty kredytu, którą powinien oddać w ciągu trzydziestu dni. Kredytodawca ma obowiązek informować klienta na bieżąco o wszelkich zmianach związanych z oprocentowaniem kredytu, najlepiej aby dokonał tego w formie pisemnej. Przy kredycie konsumenckim na czas określony klient ma prawo złożyć wniosek, na podstawie którego będzie otrzymywał harmonogram związany ze spłatą kredytu, przy czym taka usługa powinna być bezpłatna (sprawdź porównanie kredytów gotówkowych).

Klient ma również prawo do tego, aby wcześniej spłacić zadłużenie, bez względu na to czy taka spłata będzie dotyczyła części czy też całości kredytu. Bank ma prawo do naliczenia prowizji związanej ze wcześniejszą spłatą.

Przy umowie kredytowej obowiązują także postanowienia wynikające z ustawy antyspreadowej. Ponadto jeżeli umowa taka jest na czas nieokreślony, to każda ze stron ma prawo do jej wypowiedzenia, jeżeli warunki w niej zawarte zostały w jakikolwiek sposób naruszone czy to przez bank czy tez przez kredytobiorcę.

Zostaw komentarz