Czym jest RRSO?

Ten tajemniczy skrót oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. Wielu z nas nie wie, że samo oprocentowanie kredytów nie jest jedynym kosztem jaki ponosimy przy zawieraniu umowy z bankiem. Jest kosztem głównym, ale dochodzi do tego jeszcze ubezpieczenie umowy kredytowej, prowizje i odsetki oraz wszelkie składowe kosztów ponoszonych przez kredytobiorcę. RRSO wyrażane jest w wartości procentowej i pokazuje nam dokładnie jaki ponosimy koszt pożyczki w skali roku, czyli odsetek pieniędzy, których rzeczywiście nie jesteśmy w stanie wykorzystać na zamierzony cel, a musimy spłacić je w każdej racie kredytu na rzecz banku. Samo oprocentowanie umowy kredytowej jest więc tylko częścią tych kosztów, naprawdę Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania jest wyższa niż oprocentowanie roczne kredytu (często mamy podawaną informację o oprocentowaniu miesięcznym, na to też trzeba zwrócić uwagę). Banki zobowiązane są do ustalania wartości RRSO poprzez specjalny wzór, który został określony w ustawie, dzięki czemu możemy mieć pewność, że każdy bank określa RRSO prawidłowo. Natomiast, nie każdy kredyt ma taką samą wartość RRSO. Wręcz przeciwnie, każdy ma inną, ponieważ wartość ta jest naliczona do każdego kredytu osobno i uzależniona jest od takich czynników jak długość czasu zobowiązania kredytowego oraz koszty ponoszone przez kredytobiorcę, takie jak ubezpieczenie umowy, czy raty kapitałowe. Dlaczego powinniśmy zainteresować się RRSO przy wyborze oferty kredytu? Właśnie dlatego, że wartość ta pozwoli nam dostrzec ile tak naprawdę za kredyt zapłacimy, ponieważ uwzględnia wszystkie ukryte koszty. Dlatego warto zapytać naszego doradcę finansowego jaka jest wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania w proponowanej nam ofercie kredytowej, niezależnie od tego jaki kredyt, na jaki cel i w jakiej wysokości chcemy zaciągnąć.

Leave a Reply

POMOC EKSPERTA EXPANDERSPRAWDŹ
+