Czym są hossa, bessa i cykl giełdowy?

Na rynku giełdowym często zachodzą pewne zmiany. Są one powtarzalne i dzieją si w sposób cykliczny. Można to zauważyć obserwując przez jakiś czas kursy akcji. Raz ich ceny rosną, a innym razem spadają.

Czas, gdy ceny notowanych na giełdzie akcji (ale też i innych papierów wartościowych) rosną nazywamy hossą, można to też określić inaczej, jako rynek byka. Natomiast, gdy zaczynamy obserwować spadki wartości akcji oraz dodatkowo masowe ich wyprzedawanie, wówczas mamy do czynienia z bessą lub też z rynkiem niedźwiedzia. Przy odpowiednio dobranej strategii i kontraktach terminowych możemy zarabiać również w trakcie bessy.

Jeżeli chcemy inwestować na giełdzie musimy się liczyć z tym, że nie zawsze gdy trwa akurat hossa ceny wszystkich akcji rosną, bo może być i tak, że wartości niektórych będą spadać. Również w trakcie bessy ceny niektórych papierów mogą rosnąć. Nie jest regułą, że jeśli jest hossa to wszystkie wartości rosną, a przy bessie maleją. Gdyby tak było, z pewnością i ryzyko inwestowania na giełdzie byłoby znacznie mniejsze. Dlatego też musimy cały czas obserwować co się dzieje na rynku, abyśmy mogli odpowiednio reagować. Abyśmy mogli jak najlepiej ocenić sytuację powinniśmy zwracać uwagę na kilka czynników. Po pierwsze istotne jest to w jaki sposób kreują się popyt i podaż na dane akcje. Z reguły w czasie hossy podaż jest wyższa od popytu. Drugim czynnikiem są przewidywania czynione przez inwestorów, często zmiany zachodzące na rynku są właśnie ich efektem. Powinniśmy być także na bieżąco z sytuacją gospodarczą kraju, gdyż głównie to ma wpływ na to co się dzieje na giełdzie.

Teoretycznie zakupu akcji najlepiej jest dokonywać w momencie gdy dopiero zaczyna się hossa, a zbywać wówczas gdy ich cena osiągnie maksymalny pułap. Nie jest to jednak w rzeczywistości takie proste, a wielu kuszonych perspektywą jeszcze większych zysków często później odnotowuje straty. Trzeba się tu wykazać niemałym wyczuć i silną wolą lub skontaktować się z doradcą finansowym.

Zostaw komentarz